KVALITEET

Kvaliteet

Töötame iga päev selle nimel, et kõigi inimeste toidulaual oleks parima kvaliteediga majonees, kondenspiim ja kastmed. Järgime määratud standardeid rangelt ja järjekindlalt, et tagada oma toodete ühetaoline koostis ja kvaliteet. Tööprotsesside parandamine ja tõhustamine tagab meie toodete kõrge kvaliteedi, suurendades klientide usaldust ja ettevõtte usaldusväärsust ning luues meile konkurentsieelise.

Suurepärane maitse ning toodete värskus eristab Polven Foodsi kaubamärke teistest. Toodete värskuse tagame täpse säilivusaja arvutuse ja kontrolliga.

Tarbijate usaldus innustab meid. Valime hoolikalt oma tarnijaid ja hulgimüüjaid ning teeme rangeid kontrolle. Selleks et tagada oma toodetele stabiilselt kõrge kvaliteet, teeme koostööotsuseid alles pärast võimalike partnerite hoolikat kontrollimist.

EC-sertifikaat

Meie kvaliteetsel toorainel on EC-sertifikaat. Meie tootmisruumid ja laod vastavad EC-standarditele. Igal toodangupartiil on vastavusdeklaratsioon. Lisaks kasutame tooteohutuse juhtimise süsteemi HACCP (ohu analüüs ja kriitiliste kontrollpunktide ohje). Tegemist on süsteemiga, mis identifitseerib, hindab ja kontrollib toidu tootmisega seonduvaid ohte. Pöörame kvaliteedile ja ohutusele suurt tähelepanu. Polven Foods OÜ toodetele on omistatud „Tunnustatud maitse“ ning „Tunnustatud Eesti maitse“ kvaliteedisertifikaadid.

Kvaliteedipoliitika

Ettevõtte kvaliteedipoliitika on suunatud toodangu kvaliteedi tõstmisele, mis hõlmab tihedat suhtlus tarnijatega. Keskendume oma tarbija soovidele ning tagame toodete kõrge kvaliteedi. Tegeleme pidevalt juhtimisprotsesside täiustamisega ja kaasame töötajaid toodangu parendusprotsessi. Hoolitseme, et meie töötajatel oleksid piisavad oskused ja teadmised, mis võimaldavad edukalt meie ühiseid eesmärke täita. Selleks teeme töötajatele koolitusi, aitame kaasa nende enesearendamisele ning pakume ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi.

Auditeerimine

Meie tootmisprotsessid on täpsed ning selle saavutamiseks kasutame nüüdisaegset tehnoloogiat. Toidu kvaliteedi juhtimise tagame toiduohutuse ja -hügieeniga. Pöörame sellele suurt tähelepanu eelkõige seetõttu, et tarbija ootused on kasvanud, konkurents tihenenud, muutunud on ka keskkonnaprobleemid ja riiklikud huvid.

Auditeerimine on üks osa kvaliteedi tagamise protsessist. Auditeerimine on meie jaoks oluline, sest just nii saame võrrelda ja järjepidevalt arendada tegelikke tingimusi meile esitatud nõuetega.